top of page

РАЗОМ ЗА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ !

logo.png

Про нас

Метою створення та діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, сприяння реалізації благодійних програм в сферах охорони здоров’я, культурного просвітництва, освіта, екологія, охорона довкілля та захист тварин, запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіка і піклування, законне представництво та правова допомога, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності, культура та мистецтво, охорона культурної спадщини, наука і наукові дослідження, спорт і фізична культура, права людини і громадянина та основоположні свободи, розвиток територіальних громад, розвиток міжнародної співпраці України, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України, сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану та організації массових заходів.

Ми хочемо інтегрувати нові музичні арени в Україні. Це має гарно вплинути на розвиток туризму та культурної освіти на території нашої Батьківщини. Разом ми маємо сприяти та створювати всі необхідні умови для розвитку нашої країни та виходу вітчизняних продуктів на міжнародний ринок.

Ми за здорове майбутнє людства та планети!

bottom of page